ประตูไม้ทาสี

ประตูเก่า ประตูโบราณ วินเทจ ประกอบจากไม้สักเนื้อหนา สีสันดั้งเดิมจากอินเดีย ประตูสีเก่าขัดหยาบ แกะสลักลายคลาสสิคสไตล์โคโลเนียลเป็นเอกลักษณ์

New

L109

Size: W135 x D20 x H218 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿68,000 ฿68,000
 

 

New

M106

Size: W143 x D20 x H202 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿68,000 ฿68,000
 

 

New

M104

Size: W120 x D50 x H200 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿55,000 ฿55,000
 

 

New

M112

Size: W153 x D20 x H208 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿69,000 ฿69,000
 

 

New

L130

Size: W154 x D20 x H223 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿69,000 ฿69,000
 

 

New

L124

Size: W156 x D20 x H222 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿69,000 ฿69,000
 

 

New

M129

Size: W150 x D20 x H213 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿68,000 ฿68,000
 

 

New

L129

Size: W161 x D20 x H223 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿75,000 ฿75,000
 

 

New

M132

Size: W132 x D20 x H214 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿68,000 ฿68,000
 

 

New

L116

Size: W155 x D20x H219 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿69,000 ฿69,000
 

 

New

M133

Size: W144 x D20 x H214 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿68,000 ฿68,000
 

 

New

L126

Size: W159 x D20 x H223 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿75,000 ฿75,000
 

 

New

L111

Size: W147 x D20 x H218 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿69,000 ฿69,000
 

 

New

XL105

Size: W123 x D15 x H240 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿69,000 ฿69,000
 

 

New

M82

Size: W149 x D30 x H213 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿68,000 ฿68,000
 

 

New

M74

Size: W156 x D44 x H212 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿68,000 ฿68,000
 

 

New

M43

Size: W170 x D30 x H210 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿58,000 ฿58,000
 

 

New

M16

Size: W147 x D30 x H204 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿59,000 ฿59,000
 

 

New

L18

Size: W159 x D38 x H216 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿68,000 ฿68,000
 

 

New

XL65

Size: W125 x D14 x H245 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿55,000 ฿55,000
 

 

New

M45

Size: W147 x D35 x H210 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿69,000 ฿69,000
 

 

New

XL57

Size: W140 x D25 x H245 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿69,000 ฿69,000
 

 

New

L20

Size: W150 x D39 x H216 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿69,000 ฿69,000
 

 

New

M30

Size: W158 x D30 x H208 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿59,000 ฿59,000
 

 

New

M69

Size: W212 x D45 x H212 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿69,000 ฿69,000
 

 

New

M77

Size: W150 x D37 x H212 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿68,000 ฿68,000
 

 

New

L62

Size: W148 x D35 x H222 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿65,000 ฿65,000
 

 

New

M19

Size: W158 x D38 x H205 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿59,000 ฿59,000
 

 

New

M92

Size: W159 x D40 x H214 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿79,000 ฿79,000
 

 

New

M64

Size: W161 x D33 x H211 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿69,000 ฿69,000
 

 

New

M90

Size: W147 x D36 x H214 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿68,000 ฿68,000
 

 

New

L40

Size: W135 x D30 x H220 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿68,000 ฿68,000
 

 

New

M25

Size: W156 x D19 x H207 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿68,000 ฿68,000
 

 

New

M79

Size: W150 x D42 x H212 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿68,000 ฿68,000
 

 

New

M29

Size: W158 x D34 x H208 cm. M29

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿68,000 ฿68,000
 

 

New

M61

Size: W144 x D30 x H210 cm. M61

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿68,000 ฿68,000
 

 

New

L55

Size: W148 x D40 x H221 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿75,000 ฿75,000
 

 

New

L70

Size: W164 x D56 x H224 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿79,000 ฿79,000
 

 

New

M3

Size: W124 x D13 x 197 cm. M3

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿38,000 ฿38,000
 

 

New

L28

Size: W151 x D17 x H218 cm. L28

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿68,000 ฿68,000
 

 

New

M35

Size: W150 x D37 x H210 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿65,000 ฿65,000
 

 

New

L61

Size: W160 x D34 x H208 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿69,000 ฿69,000
 

 

New

M62

Size: W148 x D40 x H211 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿65,000 ฿65,000
 

 

New

M55

Size: W145 x D38 x H210 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿65,000 ฿65,000
 

 

New

M88

Size: W156 x D36 x H214 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿68,000 ฿68,000
 

 

New

M68

Size: W149 x D33 x H211 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿69,000 ฿69,000
 

 

New

M53

Size: W152 x D35 x H210 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿68,000 ฿68,000
 

 

New

M28

Size: W160 x D34 x H208 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿69,000 ฿69,000
 

 

New

M78

Size: W145 x D35 x H212 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿68,000 ฿68,000
 

 

New

M48

Size: W148 x D32 x H210 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿68,000 ฿68,000
 

 

New

L56

Size: W150 x D15 x H221 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿64,000 ฿64,000
 

 

New

M57

Size: 155 x 30 x 210 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿68,000 ฿68,000
 

 

New

2XL39

Size: W148 x D24 x H260 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿68,000 ฿68,000
 

 

New

M76

Size: W155 x D18 x H212 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿75,000 ฿75,000
 

 

New

L34

Size: W150 x D30 x H220 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿75,000 ฿75,000
 

 

New

L30

Size: W160 x D15 x H218 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿68,000 ฿68,000
 

 

New

L88

Size: W109 x D11 x H230 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿48,000 ฿48,000
 

 

New

M33

Size: W143 x D35 x H208 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿64,000 ฿64,000
 

 

New

S60

Size: W143 x D37 x H186 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿68,000 ฿68,000
 

 

New

2XL1

Size: W130 x D12 x H251 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿68,000 ฿68,000
 

 

New

L15

Size: W162 x D34 x H216 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿78,000 ฿78,000
 

 

New

L33

Size: W158 x D35 x H220 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿64,000 ฿64,000
 

 

New

L21

Size: W148 x D34 x H217 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿64,000 ฿64,000
 

 

New

XL70

Size: W147 x D33 x H247 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿78,000 ฿78,000
 

 

New

L31

Size: W171 x D40 x H218 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿68,000 ฿68,000
 

 

New

M21

Size: W143 x D40 x H205 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿65,000 ฿65,000
 

 

New

L11

Size: W153 x D34 x H215 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿68,000 ฿68,000
 

 

New

M72

Size: W146 x D54 x H210 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿64,000 ฿64,000
 

 

New

L6

Size: W156 x D34 x H215 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿65,000 ฿65,000
 

 

New

L59

Size: W170 x D36 x H221 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿68,000 ฿68,000
 

 

New

M32

Size: W144 x D37 x H208 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿65,000 ฿65,000
 

 

New

L12

Size: W153 x D37 x H215 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿69,000 ฿69,000
 

 

New

L78

Size: W173 x D40 x H226 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿75,000 ฿75,000
 

 

New

L68

Size: W162 x D30 x H224 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿64,000 ฿64,000
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้